Skip to content Skip to footer
restorasyon

Restorasyon Eski eser restorasyonu, tarih ve kültür mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir uygulamadır. Bu süreç, tarihi binalar, sanat eserleri, arkeolojik kalıntılar ve diğer kültürel mirasın yeniden…

Yukarı Git